تبلیغات
ائمه اطهار - احادیثی از امام جعفر صادق (ع) 1


امروز :
ائمه اطهار

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 1391/06/14

امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : خداوند تعالی می فرماید:((هنگامی که بنده ی من خواهش های نفسانی خویش را بر طاعت من ترجیح دهد٬ کمترین کاری که در حق او روا می دارم آن است که او را از لذت مناجات با خود محروم می سازم.))

 

منبع : جامع السعادات٬ ج٣ /ص۴٨.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : حسد ایمان را می خورد٬ همان گونه که آتش هیزم را می خورد و از بین می برد.

 

منبع : اصول کافی ٬ج٢/ص٣٠۶ ٬حدیث ٢.


 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : غیبت کردن بر هر مسلمانی حرام است و البته همانگونه که آتش هیزم را می خورد غیبت نیز کارهای نیک انسان را می خورد واز بین می برد.

 

منبع : جامع السعادات٬ ج٢/ص٣١۵.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هنگامی که مومن٬ برادر دینی خود را متهم می کند٬ ایمان در دل او ذوب می شود٬ همانگونه که نمک درآب ذوب می شود.

 

منبع : اصول کافی ٬ج٢/ص٣۶١ ٬حدیث١.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : بی تردید انسان مرتکب گناه می شود ودر اثر آن از نماز شب محروم می گردد و بی شک  تاٴثیر کار بد در انجام دهنده ی آن ٬[در جهت قطع برکات معنوی وابتلاء به شدائد] از تاٴثیر کارد برنده در قطع گوشت٬ سریع تر است.

 

منبع : اصول کافی ٬ج٢/ص٢٧٢ ٬حدیث١۶.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر کس به آنچه خدا روزی اش کرده قانع باشد٬ازبی نیازترین مردم است.

 

منبع : اصول کافی ٬ج٢/ص١٣٩ ٬حدیث٩.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : زهد و بی میلی نسبت به دنیا٬ به از بین بردن مال وحرام نمودن حلال نیست. بلکه زهد نسبت به دنیا آن است که به آنچه در دست توست٬ بیشتر از آنکه نزد خداوند عزّوجلّ است٬اعتماد نداشته باشی.

 

منبع : فروع کافی ٬ج۵/ص٧٠ ٬حدیث٢.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : کسی که به خاطر دارایی کم و تهیدستی موٴمنی را خوار کند و او را کوچک بشمارد خداوند در روز قیامت او را در برابر خلائق رسوا و مفتضح می کند.

                                                                                                                                                                                                

منبع : منبع : اصول کافی ٬ج٢/ص ٣۵٣ ٬حدیث٩.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : ایمان نیست برای کسی که حیاء ندارد.

 

منبع : اصول کافی

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : ایمان اقراراست تواٴم با عمل واسلام اقرار است بدون عمل.

 

منبع : اصول کافی

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : در روز جمعه هیچ عملی برتر از صلوات بر محمد (ص) و خاندان او نیست.

 

منبع : الخصال(ص٣٩۴)

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : یاوران مهدی (عج) فقط از خدا می هراسند وشهادت را می طلبند و همواره آرزو دارند که در راه خدا کشته شوند.

                                                                                                                                                                                             

منبع : الملاحم والفتن(ص۵٢)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امام الصادِقُ (ع) از قول خداوند عزّوجل می فرمایند:

 • روزه از من است و پاداش آن را می دهم.

 

منبع : اصول کافی(ج۴ص۶٣)

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : نسبت به زنان مردم عفت ورزید٬ تا نسبت به زنان شما عفت ورزند.

 

منبع : میزان الحکمه(ص٣٨٢)

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : به برادرت وعده ای نده که وفای آن در توان تو نباشد.

 

منبع : بحار الانوار (ج٧٨ص٢۵٠)

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر که حسین (ع) را با معرفت به حق و مقام او زیارت کند٬ خداوند ثواب هزار حج پذیرفته و هزار عمره ی پذیرفته را برایش بنویسید و گناهان گذشته و آینده ی او را ببخشاید.

 

منبع : البحار ١٠٠/٢۵٧

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : حضرت صادق (ع) به یاد امیرالمومنین(ع) افتاد و فرمودند:او بنده ی خدا بود.خداوند بهشت را بر او واجب کرده بود٬ ولی آن بزرگوار مال خود را صدقه ی جاریه[وقف] قرار داد برای فقرای بعد از خود؛ و فرمود: خدایا من این را قرار دادم که آتش را از روی من برگردانی٬ و روی مرا[نیز]از آتش برگردانی.

 

منبع : مستدرک الوسائل١۴/۴٠

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : درود بر مردم قم؛ خداوند شهرشان را از آب سیراب کند و برکاتش را بر ایشان فرو فرستد٬ و بدی ها و گناهانشان را به نیکی بدل سازد. ایشان اهل رکوع و سجود وقیام و قعودند. مردمانی فقیه  و دانشمند و فهمیده اند. هم حدیث فهمند وهم راوی حدیث٬ و خوش عبادتند.

 

منبع : البحار۶٠/٢١٧

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : آن کس که خانه ای دارد و موٴمنی نیازمندآن است و[صاحب خانه] او را مانع شود٬ خداوند گوید: ای فرشتگان من! آیا بندهام در مورد خانه ای پست [در این دنیا] به بندهای دیگر بخل ورزید؟! به عزّت وجلالم سوگند که هیچ گاه [چنین شخصی] در بهشتم مسکن نخواهد گزید.

 

منبع : الکافی٢/٣۶٧

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • [اسماعیل بن فضل هاشمی گوید:به حضرت صادق (ع) عرض کردم:] خبر ده مرا [چرا ] هنگامی که پسران یعقوب(ع) به او گفتند: ((ای پدر٬ بزای گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطاکار بودیم. گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می خواهم)) وآمرزش خواهی برای آنان را به تاخیر افکند٬ اما به وقتی به یوسف گفتند: ((به خدا سوگند خدا تو را به ما برتری داده است و ما خطاکار بودیم)) او گفت: ((امروز بر شما سرزنشی نیست٬ خدا شما را میآمرزد واو مهربان ترین مهربانان است))؟ حضرت فرمود: چون دل جوان نازک تر از دل پیر است...

 

منبع : البحار١٢/٢٨٠

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : صدقه دادن در شب وروز جمعه هزار برابر ثواب دارد٬ وصلوات فرستادن بر محمد وآل او در شب جمعه هزار برابر ثواب دارد ودر آن شب خداوند هزار گناه می بخشد و هزار درجه بالا می برد٬ و کسی که در شب جمعه بر محمد وآل محمد صلوات فرستد  نورش در آسمانها تا روز قیامت می درخشد٬ و فرشتگان خدا در  آسمانها برایش طلب آمرزش می کنند.

 

منبع : وسائل الشیعه ٧/۴١٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند :  [حقیقت علم] به فراگیری بسیار نیست٬ بلکه نوری است که خداوند در دل کسی که بخواهد او را هدایت کند٬ می افکند.

 

منبع : منیه المرید١۶٧

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر خانواده ای که از رفق و مهربانی بهره مند باشند٬ خداوند روزی آنها را فراخ گرداند. رفق و میانه روی در هزینه زندگی٬ بهتر از فراوانی دارایی است. با رفق ومدارا درماندگی نباشد٬ و با ولخرجی (و ریخت و پاش) چیزی باقی نماند. خداوند مدارا کننده است و مدارا کردن را دوست دارد.

 

منبع : الکافی ٢/١١٩

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : خدا را پروا کنید برادرانی باشید نیکوکار ودوستدار هم در راه خدا٬ و هم پیوند و مهربان. به دیدار هم بروید و یکدیگر را ملاقات کنید و امر(ولایت) ما را یاد آورید و زنده اش نگه دارید.

 

منبع : الکافی ٢/١٧۵

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : بدان که نجات تو از آنچه به عهده ات گذاشته شده (حکومت) در گرو حفظ خونهاست وخودداری از آزار رساندن به دوستان خدا و ملایمت با مردم٬ و تاٴنی  وخوش رفتاری ونرمش اما نه از روی ضعف٬ و سخت گیری بدون خشونت٬ و مدارا با مافوقت و فرستادگان او که نزد تو      می آیند؛ میان رعیت خود٬ به خواست خدا٬ بر پایه ی حق و عدل٬ صلح و آشتی بر قرار ساز.

 

منبع : البحار ٧٧/١٩٠

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : عالم هرگاه به علم خویش عمل نکند موعظه او از دلها فرو لغزد[ ودر آنها نفوذ نکند] همچنان  که باران از تخته سنگ فرو می لغزد.

 

منبع : الکافی ١/۴۴

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر کس جنازه موٴمنی تشیع کند تا آنگاه که به خاک سپرده شود٬ خداوند عزوجل هفتاد فرشته از فرشتگان تشیع کننده٬ بر او بگمارد تا آنگاه که از قبرش به سوی محشر خارج شود او را تشیع کنند و برایش طلب آمرزش کنند.

 

منبع : الکافی ٣/١٧٣

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : ای عمر! بر پیروان ما تحمیل مکنید و با آنان مدارا کنید؛ زیرا مردم توانایی تحمل چیزی هایی را که شما تحمل می کنید ندارند.

 

منبع : الکافی ٨/٣٣۴

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر کس از خدا پروا کند٬ خدا همه چیز را از او بیمناک سازد؛ و کسی که از خدا نترسد٬ خداوند او را از هر چیزی هراسان خواهد ساخت.

 

منبع : البحار ۶٩/۴٠۶

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : فریب نماز و روزه ی آنان را نخورید؛ زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو گرفته که اگر آنها را ترک کند احساس وحشت می کند٬ بلکه آنان را به راستگویی وادای امانت بیازمایید.

 

منبع : الکافی ٢/١٠۴

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : سارقان سه گروه اند: کسی که از پرداخت زکات خودداری کند٬ وکسی که [پایمال کردن] کابین زنان را روا شمرد٬ و کسی که قرض گیرد و [در دل نیت] ادای آن را نداشته باشد.

 

منبع : البحار ۶٩/١٢

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : آن چه را که نمی دانی از دانایان بپرس٬ و مبادا که از روی آزار رساندن و آزمایش کردن بپرسی٬  وبر حذر باش که کاری را که [تنها] به رای خود انجام دهی. و همواره جانب احتیاط را بگیر تا جایی که راهی برای آن می یابی؛ و از فتوا دادن بگریز به سان گریز از شیر٬و گردنت را پل برای مردم قرار نده.

 

منبع : البحار ١/٢٢۶

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد٬ او را در دنیا زاهد و پارسا٬ و در دین فقیه و دانا٬  وبه عیب های دنیا آگاه سازد. و هر که این عنایات به او عطا شود٬ خیر دنیا و آخرت به وی  اعطا شده است.
منبع : الکافی ٢/١٣


طبقه بندی: ائمه اطهار علیهم السلام،  احادیث،  عکس،  مذهبی، 
ارسال توسط سیّد سجّاد طباطبایی
آرشیو مطالب
ایسنگاه صلواتی
چقدر حاضری برای امام زمان(عج)صلوات بفرستی؟

ایستگاه صلواتی ما

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

بازدید های جهانی وبلاگ ما

مترجم سایت

translator of site