تبلیغات
ائمه اطهار - القاب امام محمّد باقر (ع)


امروز :
ائمه اطهار

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 1391/06/13


« کنیه ها و القاب امام محمّد باقر ( علیه السلام )  »
برای امام محمدباقر( علیه السلام ) ، در كتب روایی، دو كنیه بر شمرده اند :


1. ابوجعفر:

به مناسب این كه امام پنجم (ع) ، پدر امام جعفر صادق ( علیه السلام ) هستند . (1)


2. ابوجعفر الاوّل:

به این دلیل كه با كنیه امام جواد (علیه السلام)  اشتباه نشود ؛ چرا كه هردو امامِ همام ، مُكنّا به ابوجعفر هستند. (2)

کنیه امام جواد (علیه السلام ) ، «  ابوجعفر الثّانی »  است.
القاب امام باقر( علیه السلام  )

القاب پنجمین امام معصوم ( علیه السلام )  به شرح ذیل است:

1. الامین (3) : اامانت دارِ اسرارِ الهی.

2. الباقر  (4) به معنی شكافنده.

3. باقرالعلم (5) (العلوم) به معنی شكافنده دانش (دانش ها).

4. الشاكر (6) به معنی شُكر كننده.

5. الشاكر لله  (7) به معنی شكركننده خداوند.

6. الشبیه  (8) به معنی اینكه به پیامبراكرم صلی الله علیه وآله وسلم شباهت داشته است.

7. محمد بن علی الاوّل (9) برای اینكه با امام جوادعلیه السلام كه آن حضرت نیز ملقّب به محمد بن علی است، اشتباه نشود.

8. الهادی (10) به معنی هدایت كننده جامعه.

9. الباقری (11) به این معنی كه این صفت را داراست كه شكافنده علوم است.

10. الباقران (12)؛ لقب امام پنجم و ششم.

11. الصادقان (13) ؛ لقب امام پنجم و ششم.

12. الصادقَیْن (14)؛ لقب امام پنجم و ششم.

13. الصادقون (15)؛ لقب امام پنجم و ششم.

برخی از روایات منتسب به این دو امام بوده است؛ لذا از این واژه ها بهره می برده اند.


14. السیّدان (16) ؛ لقب امام پنجم و ششم.

در برخی موارد، رُوات از باب تقیّه كلمه السیّدان را به كار می برده اند.

15. احدهما (17) ؛ لقب امام پنجم و ششم.

در برخی روایات كه مشخص نبوده است روایت از امام پنجم و یا ششم است، از لقب احدهما استفاده می كرده اند.


____________________________

1. المناقب، ج 4، ص 211؛ الهدایةالكبری ، ص 237؛ كشف الغمّه، ج 2، ص 318؛حلیةالاولیاء،ج 3،ص 181.
2. جامع المقال، ص 184؛ اعیان الشیعه،ج 1،ص 650.
3. دلائل الامامة، ص 94؛ المناقب، ج 4، ص 211؛ الهدایةالكبری ، ص 237؛تاریخ اهل البیت(ع)،ص 131.
4. دلائل الامامة، ص 94؛ كشف الغمّه، ج 2، ص 318؛ جامع المقال، ص 185؛ مجمع الرجال، ج 7، ص 194؛ اعیان الشیعه، ج 1، ص 650.
5. كشف الغمّه، ج 2، ص 318؛ المناقب، ج 4، ص 211، مدینةالمعاجز، ج 5، ص 5.
6 و 7. الهدایةالكبری، ص 237؛المناقب،ج 4،ص 211.
8. دلائل الامامة، ص 94؛ المناقب، ج 4، ص 211.
9. الكنی والالقاب، مامقانی، ص 164.
10. الهدایةالكبری، ص 237؛ دلائل الامامة، ص 94؛ كشف الغمّه، ج 2، ص 318؛ المناقب، ج 4، ص 211؛ تاریخ اهل البیت(ع)، ص 131.
11. الكنی والالقاب، ص 75.
12. جامع المقال، ص 185.
13و14. همان، ص 185؛ مجمع الرّجال،ج 7،ص 195.
15. التهذیب، ج 1، ص 62؛ الاستبصار، ج 1، ص 8 و 76؛ وسائل الشیعه، ج 1، ص 146.
16. التهذیب، ج 3، ص 155.
17. جامع المقال، ص 185
.طبقه بندی: ائمه اطهار علیهم السلام،  عکس،  مذهبی، 
ارسال توسط سیّد سجّاد طباطبایی
آرشیو مطالب
ایسنگاه صلواتی
چقدر حاضری برای امام زمان(عج)صلوات بفرستی؟

ایستگاه صلواتی ما

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

بازدید های جهانی وبلاگ ما

مترجم سایت

translator of site